EU PROJECTS

Dofinansowanie 2010

Firma F.P.H.”Polkrys” Krzysztof Wróblewski bierze udział w projekcie:
NR RPKP.05.02.02-04-075/09

“POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I ZWIĘKSZENIA MOCY PRAODUKCYJNYCH FIRMY PRODUKCYJNO-HANDLOWEJ “POLKRYS”
KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI Z SIEDZIBA W ROŻNO PARCELE POPRZEZ UNOWOCZEŚNIENIE PARKU MASZYNOWEGO”

WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ
5.WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIA 5.2. WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW PODDZIAŁANIA
5.2.2. WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIEBIORSTW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.

DZIĘKI UZYSKANEMU DOFINANSOWANIU ZAKUPILIŚMY NOWY AUTOMAT RK3 DO PRODUKCJI TACEK I TALERZY PAPIEROWYCH,
UDOSKONALILIŚMY PRODUKT -TACKĘ 130/200 mm ORAZ POSZERZYLIŚMY OFERTĘ O NOWY PRODUKT: TACKĘ 180/250 mm.

Dofinansowanie 2009

Firma F.P.H.”Polkrys” Krzysztof Wróblewski bierze udział w projekcie:

„POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PRODUKCYJNO-HANDLOWEJ „POLKRYS” KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI Z SIEDZIBĄ W ROŻNO
PARCELE POPRZEZ ZAKUP MASZYNY DO PRODUKCJI TACEK I TALERZYKÓW PAPIEROWYCH”

NR RPKP.05.02.02-04-262/08 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI
PRIORYTETOWEJ 5.WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
DZIAŁANIA 5.2. WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW
PODDZIAŁANIA

5.2.2. WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIEBIORSTW
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.

Nieustannie dążymy do udoskonalenia i poszerzenia oferty, w celu kompleksowego zaspokojenia potrzeb rynku. W 2009 roku uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw. Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, regionalnego programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup automatycznej maszyny do produkcji tacek papierowych oraz pięciu kompletów form w różnych rozmiarach. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu firma „ Polkrys ” zakupiła maszynę oraz formy do produkcji nowych oraz ulepszonych tacek i talerzy papierowych.

Poszerzyliśmy asortyment o trzy nowe produkty:
• Tacka muszelka 130/170
• Tacka muszelka 130/120
• Tacka cukiernicza 210/260

oraz udoskonaliliśmy jakość dwóch produkowanych tacek:
• Tacka prostokątna 140/210
• Tacka prostokątna 140/250

polkrys program unijny - opakowania jednorazowe, kartony do pizzy, opakowania do cukierni, tacki papierowe, talerze papierowe, opakowania gastronomiczne, nadruki indywidualne