KONTAKT  Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polkrys Sp. z o. o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO.
  Przed podpisaniem niniejszej zgody zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana, że w każdej chwili mogę cofnąć wyrażoną przeze mnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez wyrażenie takiego oświadczenia administratorowi pocztą na adres Polkrys Sp. z o.o. ul. Liliowa 3 87-700 Rożno Parcele albo za pośrednictwem wiadomości e-mail: ksiegowosc@polkrys.pl oraz że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Administratorem danych osobowych jest POLKRYS sp. z o.o. z siedzibą w Rożno-Parcele, ul. Liliowa 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celach marketingowych oraz kontaktu z klientem. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

  POLKRYS Sp. z o.o.
  Adres:
  ul. Liliowa 3
  Rożno Parcele
  87-700 Aleksandrów Kujawski

  Przedstawiciel Handlowy
  Dawid Gurski
  +48 728 491 078
  dawid.gurski@polkrys.pl
  Dawid Renc
  +48 539 618 871
  dawid.renc@polkrys.pl

  Biuro Obsługi Klienta
  Paulina Kuszyk
  +48 883 343 177
  paulina.kuszyk@polkrys.pl
  Justyna Gawrońska
  +48 668 592 036
  justyna.gawronska@polkrys.pl

  Nadruki na tekturze litej
  Tomasz Stasiak
  +48 666 844 951
  nadrukilita@polkrys.pl

  Nadruki na tekturze falistej
  Rafał Szymczak
  +48 883 343 181
  nadruki@polkrys.pl

  Księgowość
  Katarzyna Dobrzelecka
  +48 883 343 179
  katarzyna.dobrzelecka@polkrys.pl
  Sandra Kruszka
  +48 605 205 138
  sandra.kruszka@polkrys.pl
  Ewelina Lisińska
  +48 538 139 288
  ewelina.lisinska@polkrys.pl

  Reklamacje
  reklamacje@polkrys.pl