PRODUKTY SPECJALISTYCZNE

Opakowania dedykowne
dla Twojego biznesu

Wykonujemy na zamówienia opakowania
dedykowane dla konkretnego produktu.

Oferujemy możliwość wykonania nadruku
własnego wg projektu wraz z kodem kreskowym
oraz numerem partii.