ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Bycie liderem w swojej branży zobowiązuje, dlatego działalność Polkrys oparta jest na odpowiedzialnym respektowaniu zasad zrównoważonego rozwojua z tego wynikają najważniejsze cele, do których nieustannie dąży zespół Polkrys:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTÓW
BEZPIECZEŃSTWO PRACY
ETYKA W BIZNESIE

Jako firma działamy w oparciu o wartości, które są dla nas ważne w codziennej pracy. Aktywnie wcielamyw życie zasady etyki, dbałość o satysfakcję klientów oraz komfort użytkowników. To cele, które Polkrys osiąga dzięki profesjonalizmowi i pasji tworzenia, wysokiej efektywności działania oraz partnerskim relacjom z dostawcami i podwykonawcami.