FAST FOOD CUKIERNIA PIZZA Pudeł­ka proste Pudeł­ka ścięte Pod­pór­ki do pudełek na pizze Kar­ton do kon­tak­tu z żywnoś­cią Trójkąt na kawałek pizzy INNE KONFEKCJA Pod­pór­ki do pudełek na pizze Atu­ty Pro­duk­tu najwyższa i niezmi­en­na jakość mate­ri­ału wyko­rzysty­wanego do pro­dukcji odpowied­nia grubość dos­tosowana do funkcjon­al­noś­ci este­ty­cz­na for­ma wygodne w użytkowa­niu niemal nieogranic­zone zas­tosowanie Dane Logisty­czne KOD PRODUKTUILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYMILOŚĆ OPAKOWAŃ […]" /> Podpórki do pudełek na pizze - Polkrys Sp. z o.o.

Atu­ty Produktu

  • najwyższa i niezmi­en­na jakość mate­ri­ału wyko­rzysty­wanego do produkcji
  • odpowied­nia grubość dos­tosowana do funkcjonalności
  • este­ty­cz­na forma
  • wygodne w użytkowaniu
  • niemal nieogranic­zone zastosowanie

Dane Logisty­czne

KOD PRODUKTUILOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYMILOŚĆ OPAKOWAŃ
NA PALECIE
PODPÓRKI DO PIZZY
A1000
100096

Zau­fało nam pon­ad 1500 pizzerii, dla których wykonu­je­my indy­wid­u­al­ny zadruk opakowań.