FAST FOOD Tac­ki pros­tokątne Tac­ki muszel­ki Pod­kłady pod zapiekan­ki Kartony do zapiekan­ki z tek­tu­ry litej Talerze Trójkąt na kawałek pizzy Pudeł­ka proste Pudeł­ka ścięte Kar­ton do kon­tak­tu z żywnoś­cią EKO PRODUKT CUKIERNIA Pudeł­ka proste Atu­ty Pro­duk­tu sze­ro­ki wybór rozmi­arów otwory wyko­nane na tyl­nej ściance umożli­wia­jące ujś­cie tworzącej się pary łatwe i szy­bkie składanie moc­na, sztywna […]" /> - kartony do pizzy - pudełka proste

Atu­ty Produktu

  • sze­ro­ki wybór rozmiarów
  • otwory wyko­nane na tyl­nej ściance umożli­wia­jące ujś­cie tworzącej się pary
  • łatwe i szy­bkie składanie
  • moc­na, szty­w­na tektura
  • możli­wość indy­wid­u­al­nego zadruku

Dane Logisty­czne

WYMIARY [CM]KOD PRODUKTUILOŚĆ OPAKOWAŃ
NA PALECIE FALA E
ILOŚĆ OPAKOWAŃ
NA PALECIE FALA B
21 x 21 x 4P‑21/4,049002450
22 x 22 x 4P‑22/4,049002450
24 x 24 x 4P‑24/4,048002400
26 x 26 x 4P‑26/4,048002400
28 x 28 x 4P‑28/4,048002400
29 x 29 x 4P‑29/4,042002100
30 x 30 x 3,5P‑30/3,542002100
30 x 30 x 4P‑30/4,042002100
31 × 31 × 4P‑31/442002100
32 × 32 × 4P‑32/4,042002100
33 × 33 × 3,5P‑33/3,542002100
34 × 34 × 4P‑34/4,042002100
35 × 35 × 4P‑35/4,036001800
36 × 36 × 4P‑36/4,036001800
37 × 37 × 4P‑37/4,036001800
40 × 40 × 4P‑40/4,030001500
41 × 41 × 4,5P‑41/4,530001500
45 × 45 × 4P‑45/4,030001500
48 × 48 × 5,5P‑48/5,530001500
50 × 50 × 5P‑50/5,030001500
52 × 52 × 5P‑52/5,030001500
55 × 55 × 5P‑55/5,030001500
60 × 60 × 5P‑60/5,01500750

Zau­fało nam pon­ad 1500 pizzerii, dla których wykonu­je­my indy­wid­u­al­ny zadruk opakowań.