FAST FOOD Tac­ki pros­tokątne Tac­ki muszel­ki Pod­kłady pod zapiekan­ki Kartony do zapiekan­ki z tek­tu­ry litej Talerze Trójkąt na kawałek pizzy Pudeł­ka proste Pudeł­ka ścięte Kar­ton do kon­tak­tu z żywnoś­cią EKO PRODUKT CUKIERNIA Pudeł­ka ścięte Atu­ty Pro­duk­tu chroni piz­zę przed uszkodze­niem czy warunk­a­mi atmos­fer­yczny­mi wygodne w użytkowa­niu możli­wość indy­wid­u­al­nego zadruku pudeł­ka Dane Logisty­czne WYMIARY [CM]KOD PRODUKTUILOŚĆ […]" /> - kartony do pizzy - pudełka ścięte

Atu­ty Produktu

  • chroni piz­zę przed uszkodze­niem czy warunk­a­mi atmosferycznymi
  • wygodne w użytkowaniu
  • możli­wość indy­wid­u­al­nego zadruku pudełka

Dane Logisty­czne

WYMIARY [CM]KOD PRODUKTUILOŚĆ OPAKOWAŃ
NA PALECIE FALA E
ILOŚĆ OPAKOWAŃ
NA PALECIE FALA B
22 × 22 × 3,5P‑22/3,5 66003300
24 × 24 × 3,5P‑24/3,5 66003300
26 × 26 × 3,5P‑26/3,5 48002400
28 × 28 × 3,5P‑28/3,5 47002350
30 × 30 × 3,5P‑30/3,5 42002100
31 × 31 × 4,5P‑31/4,542002100
32 × 32 × 3,5P‑32/3,542002100
32 × 32 × 4P‑32/442002100
32 × 32 × 4,5P‑32/4,542002100
34 × 34 × 3,5P‑34/3,542002100
36 × 36 × 3,5P‑36/3,536001800
40 × 40 × 4,5P‑40/4,530001500
42 × 42 × 4,5P‑42/4,530001500
45 × 45 × 4P‑45/4,030001500
45 × 45 × 5P‑45/5,030001500
50 × 50 × 4,5P‑50/4,530001500
60 × 60 × 4P‑60/401500750

Zau­fało nam pon­ad 1500 pizzerii, dla których wykonu­je­my indy­wid­u­al­ny zadruk opakowań.