PROJEKTY UNIJNE

Dofinansowanie 2010

Firma F.P.H.”Polkrys” Krzysztof Wróblewski bierze udział w projekcie:
NR RPKP.05.02.02-04-075/09

„POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I ZWIĘKSZENIA MOCY PRAODUKCYJNYCH FIRMY PRODUKCYJNO-HANDLOWEJ „POLKRYS”
KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI Z SIEDZIBA W ROŻNO PARCELE POPRZEZ UNOWOCZEŚNIENIE PARKU MASZYNOWEGO”

WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ
5.WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIA 5.2. WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW PODDZIAŁANIA
5.2.2. WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIEBIORSTW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.

Dofinansowanie 2009

Firma F.P.H.”Polkrys” Krzysztof Wróblewski bierze udział w projekcie:

„POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PRODUKCYJNO-HANDLOWEJ „POLKRYS” KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI Z SIEDZIBĄ W ROŻNO
PARCELE POPRZEZ ZAKUP MASZYNY DO PRODUKCJI TACEK I TALERZYKÓW PAPIEROWYCH”

NR RPKP.05.02.02-04-262/08 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH OSI
PRIORYTETOWEJ 5.WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
DZIAŁANIA 5.2. WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIĘBIORSTW
PODDZIAŁANIA

5.2.2. WSPARCIE INWESTYCJI PRZEDSIEBIORSTW
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013.

polkrys program unijny - opakowania jednorazowe, kartony do pizzy, opakowania do cukierni, tacki papierowe, talerze papierowe, opakowania gastronomiczne, nadruki indywidualne