Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R samodzielnie przeprowadzonych przez Wnioskodawcę obejmujących wypracowanie innowacyjnego procesu technologicznego zmierzającego do zwiększenia wydajności maszyny rolowej poprzez umożliwienie wytłaczanie opakowań jednorazowych z tektury litej jednocześnie z dwóch rolek surowca przy zastosowaniu wykrojnika wraz z wyborem surowca kompostowalnego.

Celem projektu dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków europejskich jest realizacja projektu inwestycyjnego i zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów wytwarzanych na nowej maszynie rolowej oraz wzrost zatrudnienia, wzrost konkurencyjności i rozwój firmy poprzez wdrożenie innowacji procesowej technologicznej i unowocześnienie parku maszynowego.

Całkowita wartość projektu: 2.868.684,00 zł, wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1.655.010,00.

polkrys program unijny - opakowania jednorazowe, kartony do pizzy, opakowania do cukierni, tacki papierowe, talerze papierowe, opakowania gastronomiczne, nadruki indywidualne